GEODEZJA

Usługi
geodezyjne

Usługi geodezyjne to kompleksowe dokonywanie pomiarów gruntów, budynków oraz przygotowanie pełnej dokumentacji dla planowanych inwestycji. Oferujemy całościową obsługę geodezyjną.
ZOBACZ

geo
dezja

laser
3D

SKANER LASEROWY 3D

Skanowanie
i pomiary 3D

Przygotowanie precyzyjnych trójwymiarowych danych otoczenia. Skanowanie laserowe wyróżnia precyzja pomiarów oraz redukcja czasu potrzebna na uzyskanie podobnych danych tradycyjnymi metodami.
ZOBACZ

POMIARY PRZEMYSŁOWE

Pomiary
torowisk i suwnic

Pomiary torowisk i suwnic nowoczesnym tachimertem gwarantującym wysoką dokładność oraz krótki czas pomiaru.
ZOBACZ

prze
mysł

Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami